คุ้มเสือ TIGER KINGDOM   เลียบคลองชลประทาน ถ.แม่ริม-สะเมิง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่