ฯพณฯ ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ
มาเยี่ยมชม สวนเสือตระการ และพบปะกลุ่มแม่บ้าน จ.อุบลราชธานี

31.jpg (90365 bytes)
กล่าวให้ข้อคิดและนโยบายแก่ข้าราชการและกลุ่มแม่บ้าน

91.jpg (102188 bytes)   6.jpg (103791 bytes)  9.jpg (93068 bytes)
8.jpg (101753 bytes)   61.jpg (91696 bytes)  92.jpg (94119 bytes)
ส.ส.ชูวิทย์ กุ่ย เป็นมัคคุเทศน์ นำ ฯพณฯประพัฒน์ และคณะ ลุยสวนเสือ ถ่ายรูปกับลูกเสือเป็นที่ประทับใจแก่ทุกคน

51.jpg (143832 bytes)  4.jpg (120945 bytes)     41.jpg (116275 bytes)  7.jpg (120507 bytes)  5.jpg (104230 bytes)
ชมภายในสวนเสือ ถ่ายรูปในสวนน้ำ และพา "อีกราบ"ควายแสนรู้ของ ส.ส.กุ่ย มากราบฯพณฯประพัฒน์และคณะ
2.jpg (89494 bytes)  1.jpg (77206 bytes)   11.jpg (99156 bytes)  21.jpg (92875 bytes)   3.jpg (86253 bytes)
เดินเยี่ยม ชม ชิม ซื้อ สินค้า 1ตำบล 1ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มแม่บ้าน จ.อุบลราชธานี