เมื่อพูดถึงเสือ สิ่งที่คนทั่วไปสนใจมากที่สุดก็คือลายของมัน เพราะมีรูปแบบและสีสวยงามโดดเด่นกว่าลายของสัตว์ชนิดอื่น จนเป็นสัญลักษณ์ของความเก่ง ความดี เช่น เรามีสำนวนว่าไว้ลาย หรือ ชาติเสือต้องไว้ลาย ซึ่งหมายถึงการรักษาความกล้าหาญหรือความสามารถอันเป็นลักษณะพิเศษของตนไว้ แต่บางครั้งลายเสือก็เป็นสัญลักษณ์ของความไม่ดีด้วย เช่น เราเรียกคนที่แสร้งทำความดีมานาน แล้วเริ่มแสดงความไม่ดีออกมาว่า ออกลาย เป็นต้น

                ความสวยงามของลายเสือยังเป็นสิ่งล่อในให้คนล่าเสือเพื่อเอาหนังมาเป็นเครื่องประดับบ้านหรือทำเครื่องนุ่งห่ม เช่น หนังเสือโคร่ง หนังเสือดาวหรือแม้กระทั่งลายผ้าก็ยังนิยมเลียนแบบลายเสือ

                เป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมเสือแต่ละชนิดจึงมีลายขนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นลายดอก ลายจุด ลายทางยาว หรือสีขนเรียบ ๆ ไร้ลวดลาย สาเหตุหนึ่งที่คิดกันว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อความแตกต่างนี้ คือ สภาพแวดล้อมที่เสืออาศัยอยู่ เพราะเสือจะใช้ลายสีขนปกปิดตัวมันจากศัตรูหรือพรางตัวไม่ให้เหยื่อเห็น เช่น สิงโตมีสีน้ำตาลปนเหลืองกลมกลืนกับทุ่งหญ้าสีทองในแอฟริกา เสือไฟและแมวป่าชอบหากินตามทุ่งหญ้าเตียน ๆ จึงไม่มีลายซึ่งก็เข้ากับสีดินทรายหรือหญ้าแห้งกลางทุ่งแจ้ง ลายขวางลำตัวอย่างเสือโคร่ง ช่วยซ่อนมันไว้อย่างมิดชิดในเส้นสายของป่าหญ้าและพงอ้อ เสือจากัวร์ เสือดาว และเสือลายเมฆ ใช้ลายดอกดวงพรางตัวในแดดรำไรใต้ร่มไม้ที่มันชอบนอนพักผ่อนหรือแอบคอยเหยื่อ เป็นต้น         

                อย่างไรก็ตาม หากพิจารณากันให้ละเอียดลึกซึ้ง คำอธิบายนี้ก็อาจง่ายเกินไป ทั้งนี้เพราะเราพบว่าเสือดาว เสือชีต้า  และสิงโต อาศัยอยู่ร่วมกันในทุ่งหญ้า ป่าทุ่งหรือป่าสะวันนา ( Savanna) และป่าโปร่งของแอฟริกา เสือดาวและเสือโคร่งยังพบอาศัยในป่าดิบและป่ากกป่าหญ้าของอินเดีย ( คาดว่าในสมัยก่อนมีสิงโตและเสือชีต้าด้วย ) ดังนั้น ถ้าใช้เหตุผลข้างต้นอธิบาย ก็อาจกล่าวได้ว่าลายดอกของเสือดาวหรือที่คนไทยเรียกลายขยุ้มตีนหมา เป็นลายที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะสามารพรางตัวในสภาพแวดล้อม แต่หากเป็นเช่นนี้จริงทำไมจึงเกิดลายจุดหรือลายพาดกลอนที่มีประสิทธิภาพการพรางตัวทัดเทียมกัยด้วย ทำไมจึงต้องมีความแตกต่าง ในเมื่อวิธีการอันมีประสิทธิภาพเพียงวิธีเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้ว

                George B. Schaller  ให้คำตอบว่า ความแตกต่างนี้ก็เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของเสือแต่ละชนิด เขาเสนอให้เราลองคิดถึงสภาพในธรรมชาติว่า เสือดาวตัวหนึ่งจะรู้ได้อย่างไรว่าเสืออีกตัวที่เห็นอยู่ไกล ๆ นั้นเป็นเสือดาวพวกเดียวกันไม่ใช่เสือโคร่ง  นอกจากนี้ ในพื้นที่ซึ่งมีเสือหลายชนิดลายที่ต่างกันจะป้องกันการเผชิญหน้าและการผสมข้ามสายพันธุ์ เช่น บางพื้นที่ในประเทศอินเดียซึ่งมีทั้งสิงโต เสือโคร่ง เสือดาว และเสือชีต้าอาศัยอยู่ร่วมกัน

                หลักฐานข้างเคียงที่สนับสนุนความคิดเรื่องลายเสือทำหน้าที่บอกความแตกต่างของชนิดเสือก็คือ เสือที่มีขนหรือลวดลายคล้ายกัน ไม่เคยอาศัยในถิ่นภูมิภาคเดียวกันเลย เช่น สิงโตกับสิงโตภูเขาที่มีขนคล้ายกันมาก แต่สิงโตอาศัยอยู่ในอยู่ในทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดีย ขณะที่สิงโตอาศัยภูเขาอยู่ในทวีปอเมริกาเท่านั้น เสือดาวกับเสือจากัวร์มีลายขยุ้มตีนหมาคล้ายกันมาก เสือดาวอยู่ในทวีปแอฟริกาและเอเซีย ส่วนเสือจากัวร์มีถิ่นอาศัยในบริเวณอเมริกากลางและทวีปอเมริกาใต้ เป็นต้น เสือที่มีลายคล้ายกันเหล่านี้ ไม่มีโอกาสพบกันในสภาพธรรมชาติเลย

                แม้ว่าลักษณะลายโดยรวมของเสือแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน แต่หากพิจารณากันอย่างละเอียดก็พบลํกษณะปลีกย่ยที่คล้ายคลึงกันอยู่บ้าง เช่น เสือขนาดใหญ่มักมีหย่อมขนหรือแถบขนสีขาวปรากฏ ณ ตำแหน่งที่น่าสนใจบางแห่งอาทิ เสือโคร่งมีหย่อมขนสีขาวตรงหลังใบหู ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดในที่สลัวหรือแสงน้อย Schaller คิดว่าลูกเสือใช้หย่อมขนสีขาวเป็นจุดสังเกตมองแม่เสือขณะเดินตามหลังแม่ไปยังที่ต่างๆ

                เสือดาวและเสือดาวหิมะ มีแถบขนสีขาวที่ใต้หาง ส่วนเสือชีต้ามีกระจุกสีขาวหรือวงแหวนสีดำสลับขาวที่ปลายหาง  เสือทั้งสามชนิดมักยกหางหรือม้วนปลายหางขึ้นขณะเดิน เพื่อให้ขนสีขาวเป็นจุดสังเกตสำหรับลูกเสือที่กำลังเดินตามหลังมา

                นอกจากความงามของลายเสือและสีขนปกติแล้ว ลักษณะขนอีกประเภทหนึ่งที่คนมักให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ การเกิดขนสีดำตลอดทั้งตัว เช่น เสือดำหรือเสือดาวดำ เสือจากัวร์ และเสือขนาดเล็กบางชนิด

                ในสมัยก่อน คนเชื่อว่าเสือดำกับเสือดาวเป็นเสือต่างชนิด เพราะสีขนแตกต่างกัน ต่อมาจึงพบว่าเสือ

เสือที่มีขนลวดลายปกติ อาศัยในพื้นที่เดียวกันและผสมพันธุ์กันได้ บางครั้งให้กำเนิดลูกเสือซึ่งมีขนทั้ง 2 ลักษณะในครอกเดียวกันอีกด้วยการพบข้อเท็จจริงนี้จึงเป็นหลักฐานยืนยันว่า เสือสีดำตลอดทั้งตัวกับลายขนปกติ เช่น เสือดำกับเสือดาว หรือเสือจากัวร์ดำกับเสือจากัวร์ธรรมดาแท้จริงแล้วก็เป็นเสือชนิดเดียวกันนั่นเอง

                อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสงสัยอีกว่าขนสีดำซึ่งผิดแผกไปจากลักษณะปกตินี้เกิดขึ้นได้อย่างไรปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบว่าลักษณะต่างๆของสิ่งมีวิตถูกกำหนดจากสารพันธุกรรมที่เรียกว่ายีน (Gene) ซึ่งอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยทุก      เซลล์มียีนจำนวนมากมายมหาศาลของสิ่งมีชีวิต และยีนยีนแต่ละตัวก็ทำหน้าที่กำหนดลักษณะปลีกย่อยต่างๆกัน ซึ่งปรากฏเป็นภาพรวมของลักษณะที่เราสังเกตเห็น เช่น ลายเสือที่สวยงามสะดุดตานั้นเกิดจากการแสดงออกร่วมกันของลักษณะปลีกย่อยหลายอย่าง เช่น รูปแบบของลาย สี ความเข้ม ของสี เป็นต้น ลักษณะปลีกย่อยเหล่านี้ถูกควบคุมจากยีนต่างชนิดกัน ปัจจุบัน คาดว่ามียีนอยู่ไม่น้อยกว่า 8 ชนิดที่ควบคุมให้เกิดลายเสือขึ้น เช่นยีนที่ควบคุมให้เกิดขนลายขวาง ยีนขนลายจุดยีนขนลายประ เป็นต้น

                โดยปกติธรรมชาติแล้ว ยีนทำงานร่วมกันเป็นคู่และยีนบางชนิดมีอิทธิพลควบคุมลักษณะเหนือกว่ายีนบางชนิด  หากยีนคู่นี้อยู่ด้วยกัน ลักษณะของสิ่งมีชีวิตจะถูกกำหนดจากยีนที่เหนือกว่า เราเรียกยีนที่เหนือกว่าว่า ยีนลักษณะเด่น  และเรียกยีนที่ด้อยกว่าว่า ยีนลักษณะด้อย ซึ่งจะแสดงลักษณะได้ก็ต่อเมื่อยีนลักษณะด้อยมาจับคู่ทำงานร่วมกันเท่านั้น เช่น ยีนขนลายขวางเป็นยีนลักษณะเด่น เสือที่มียีนชนิดนี้จะมีขนลายขวาง ส่วนยีนขนลายจุดเป็นยีนลักษณะด้อย  จับคู่กับยีนขนลายจุดด้วยกันจึงจะทำให้เสือตัวนั้นมีลายจุด แต่ถ้ายีนขนลายขวางจับคู่ขนลายจุด ผลจากการทำงานร่วมกันก็เกิดตามลักษณะเด่น คือมีขนลายขวาง โดยไม่แสดงลายจุด อันเป็นลักษณะด้อยให้เห็น เสือแต่ละชนิดจึงมียีนควบคุมการเกิดลายนี้ต่างกัน

                สำหรับการเกิดสีขน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทุกชนิดมีเม็ดสี (pigments) 2 ชนิดที่เป็นตัวให้สีคือ  เม็ดสียูเมลานิน ( Eumelanin ) และเม็ดสีฟีโอเมลานิน  ( P haeomelanin ) เม็ดสียูเมลานินให้สีดำหรือสีน้ำตาล ส่วนเม็ดสีฟีโอเมลานินให้สีเหลืองหรือแดง สีขนที่เราเห็นเกิดจากการจัดเรียงตัวผสมผสานของเม็ดสีทั้ง 2 ชนิดนี้ เช่นสีขนแบบหนึ่งที่เกิดกับเสือ คือมีปลายขนสีเหลือง (เกิดจากเม็ดสียูเมลานิน ) เป็นต้นน สีขนแบบนี้เรียกว่า อากูติ ( Aguti series) ซึ่งเกิดจากการควบคุมของยีนชนิดหนึ่งนั่นเอง

                ในกรณีของการเกิดขนสีดำตลอดทั้งตัวอาจเกิดจากยีนที่ให้เพียงเม็ดสียูเมลานินหรือสีดำ แต่ขาดเม็ดสีสีเหลือง จึงทำให้เป็นขนสีดำทั้งเส้น ยีนชนิดนี้เป็นยีนลักษณะด้อยเมื่อจับคู่กันกับยีนอากูติ

                ทุกวันนี้ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดถึงกลไกทางพันธุ์กรรมของการเกิดขนสีดำในเสือดำและเสือจากัวร์ แต่คาดว่าเป็นผลจาการการทำงานร่วมกันของยีนหลายชนิด อย่างไรก็ตาม เสือดำที่เราคิดว่ามีสีดำสนิทตลอดทั้งตัวนั้น หากสังเกตให้ดีจะพบลายดอกปรากฎอยู่รางๆด้วย

                นอกจากจะมีโอกาสเป็นเสือดำแล้ว เสือยังมีโอกาสเป็น “ เสือซีด” และ”เสือเผือก” อีกด้วยเคยมีรายงานการพบเสือจากัวร์เผือก เสือดาวเผือกและเสือสีซีดหลายชนิด สาเหตุของการเกิดสีซีดหรือเผือกก็มาจากยีนอีกด้วยเช่นเคย

                ยีนควบคุมวามเข้มข้นของสีและทำให้เกิดสีซีดเรียกว่า ไดลูซั่น ( Dilution series ) ซึ่งเป็นยีนลักษณะด้อยเมื่อเทียบกับยีนให้สีเข้มปกติ เสือตัวใดมียีนไดลูชั่นจับคู่ทำงานร่วมกันจะเกิดสีซีดขึ้น เช่น ขนสีดำกลายเป็นสีเทาอมฟ้า ขนสีเหลืองกลายเป็นสีครีม เป็นต้น

                สำหรับลักษณะเผือก (Albino) เป็นผลจากยีนลักษณะด้อยซึ่งเกิดจากการผ่าเหล่า (mutation ทำให้ขนไม่มีเม็ดสีอยู่เลย เสือที่มียีนเผือกทั้งคู่เท่านั้นจึงเกิดลักษณะเผือกแท้จริง  คือมีตาสีชมพูกับขนสีขาวทั้งตัว สำหรับเสือโคร่งที่มักเรียกว่าเสือโคร่งเผือก แต่มีลายพาดกลอนสีครีมหรือน้ำตาลอ่อนบนขนตัวขาว และตาสีฟ้า ไม่ใช่ลักษณะเผือกแท้จริง แต่เกิดจากยีนลักษณะด้อยอีกตัวหนึ่งซึ่งทำให้ขนขาดสีดำและมีสีเหลืองน้อยลง ที่ผ่านมาเคยมีรายงานการพบเสือโคร่งเผือก เสือดาวเผือก และสิงโตภูเขาเผือกแท้จริงเพียงชนิดละตัวเท่านั้น

                การเกิดเม็ดสี นอกจากจะถูกควบคุมจากยีน ยังพบว่าอุณหภูมิของร่างกายก็มีส่วนด้วยโดยเม็ดสีจะมากขึ้นในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ เช่น ใบหู ขา หาง และจมูก ตามร่างกายส่วนต่างๆนี้จึงมักมีสีเข้มกว่าบริเวณอื่น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ แมววิเชียรมาศ หรือที่ฝรั่งเรียกว่า Siamese cat เป็นแมวไทยตาสีฟ้าและมีแต้มสีน้ำตาลเข้มอยู่ 9 แห่งตามร่างกาย คือ หูทั้ง 2 เท้า 4 หาง 1 จมูก 1 และอวัยวะเพศอีก 1 อย่างไรก็ตาม ตาสีฟ้าของแมววิเชียรมาศไม่ได้เกิดจากเม็ดสีฟ้า ทว่าเกิดจากอนุภาคโปรตีนในม่านตาซึ่งมีขนาดเล็กมาก จนทำให้มันสะท้อนแต่คลื่นแสงสีฟ้าซึ่งมีความยาวคลื่นสั้นออกมาและดูดกลืนคลื่นแสงสีอื่นไว้หมด ตาของแมววิเชียรมาศจึงเป็นสีฟ้าราวกับสีของท้องฟ้า เนื่องจากสีฟ้าบนท้องฟ้าก็เกิดขึ้นในทำนองเดียวกัน คือ เกิดจากการสะท้อนคลื่นแสงของอนุภาคเล็ก ๆ ในชั้นบรรยากาศ