<%@ Language=Inherit from Web %> เสือโคร่ง

เสือมีโครโมโซม 38 แท่ง

                ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์พบว่าลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตถูกกำหนดจากสารพันธุกรรมที่เรียกว่า ยีน โดยยีนจำนวนมากมายมหาศาลจะประกอบขึ้นเป็นแท่งโครโมโซม (Chromosome) ซึ่งอยู่ภายในเซลล์สิ่งมีชีวิต
               
นักวิทยาศาสตร์พบว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีจำนวนแท่งโครโมโซมต่างกัน เช่น แมลงหวี่มีโครโมโซม 8 แท่ง คนมี 46 แท่ง สุนัขมี 78 แท่ง เป็นต้น เสือเกือบทุกชนิดมีโครโมโซม 38 แท่ง ยกเว้นเสือโอซีลอต (Ocelot) ซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกามีโครโมโซม 36 แท่ง อย่างไรก็ตามโครโมโซมเหล่านี้ไม่ได้อยู่แยกกันเป็นแท่งเดี่ยว ๆ แต่จะจับกันเป็นคู่ ดังนั้น เราจึงนิยมบอกจำนวนโครโมโซมเป็นคู่ เช่น เสือโครโมโซม 19 คู่ เป็นต้น
                โครโมโซมคู่หนึ่ง ๆ ทำหน้ากำหนดลักษณะส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิต เช่น ในจำนวนโครโมโซม 19 คู่ ของเสือนี้มีอยู่คู่หนึ่งทำหน้าที่กำหนดเพศว่าเป็นเสือเพศผู้หรือเพศเมีย สำหรับโครโมโซมอีก 18 คู่ จะกำหนดลักษณะอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมก็มีอิทธิพลต่อลักษณะของสิ่งมีชีวิตด้วย
                ตลอดความยาวของแท่งโครโมโซมนี้คือ ที่อยู่ของยีนหรือสารพันธุกรรม จำนวนมากมายมหาศาล ยีนแต่ละตัวทำหน้าที่กำหนดลักษณะปลีกย่อยต่างกัน และมีตำแหน่งตายตัวบนแท่งโครโมโซมทั้งสอง การควบคุมหรือกำหนดลักษณะปลีกย่อยหนึ่ง ๆ เกิดจากการทำงานร่วมกันของยีนที่อยู่ตรงกันบนคู่โครโมโซมนั้น โดยยีนที่เป็นลักษณะเด่นจะแสดงลักษณะของมันให้ปรากฏเสมอ ส่วนยีนที่ด้อยกว่าเมื่ออยู่คู่กับยีนเด่นจะไม่แสดงลักษณะออกมา ลักษณะด้อยจะปรากฏให้เห็นได้ก็ต่อเมื่อเป็นยีนด้อยทั้งคู่เท่านั้น

 

เสือโคร่ง เคลื่อนย้ายลูกด้วยวิธีคาบคอลูก ย้ายทีละตัว หากเมื่อรู้ว่าที่อยู่เดิม
ไม่ปลอดภัย ก็จะย้ายลูกทันที

เสือสั่งป่า

            เสือเป็นสัตว์หวงถิ่น  พรานสมัยก่อนเชื่อว่าเสือใหญ่เมื่อย้ายที่อยู่ที่ชั่วคราว  จะแผดสิงหนาทคำรนร้องและคำรามก้องป่าเป็นเวลานาน  การกระทำเช่นนี้เป็นการกันมิให้สัตว์อื่นหรือเสือด้วยกัน เข้าไปอาศัยป่าหรือถ้ำเดิมของมันพรานไพรจึงเรียกเสียงคำรามของเสือนี้ว่า เสือสั่งป่า หรือเสือสั่งถ้ำ
           
เสือมักอาศัยอยู่โดดเดี่ยว  ออกหากินเฉพาะในอาณาเขตหรือถิ่นของมันและจะคุมเขตแดนของตนไว้ หากมีการล้ำแดนก็อาจเกิดการเผชิญหนน้ากันถึงขั้นต่อสู้ เว้นแต่ว่าจ้าวถิ่นจะจะมีขนาดเล็กกว่าคนโบราณจึงกล่าวเป็นติว่า เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ แต่โดยปกติแล้ว เสือจะพยายามหลีกเลี่ยงการต่อสู้หรือเผชิญหน้า โดยมีวิธีการการสื่อสารให้เสือตัวอื่นรู้ว่าได้ล้ำแดนเข้ามาแล้ว เช่น ทิ้งรอยขูดหรือรอยข่วนตามต้นไม้หรือทางเดินในอาณาเขตของเสือแต่ละตัวบางครั้งเสือจะปัสสาวะรดรอยไว้ด้วย  เมื่อเสือตัวอื่นเห็นรอยและได้กลิ่นที่เสือเจ้าถิ่นทำไว้  มันจะรู้ว่าเป็นรอยเก่าหรือใหม่  ถ้ายังใหม่อยู่ มันจะหลีกไปใช้พื้นที่อื่น การเผชิญหน้ากันจึงเกิดขึ้นไม่ง่ายนัก

เสือโคร่งชอบน้ำ


เสือโคร่งชอบอาบน้ำและว่ายน้ำ วันที่มีอากาศร้อน เสือโคร่งใช้เวลาอยู่ในน้ำนานเป็นชั่วโมง 

เสือรู้

                คนไทยเชื่อว่าเสือเป็นสัตว์ฉลาด  มีเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบมากพรานรุ่นเก่าเมื่อต้องล่าเสือ  จะใช้ความระมัดระวังอย่างมาก  เพราะเชื่อว่าเสือฉลาด รู้เท่าทันคน การสะกดรอยตามเสือ ถ้าไม่ระวังก็อาจถูกเสือย้อนรอยกลับมาเล่นงานได้
               
มีสำนวนไทยหลายสำนวนที่ใช้เปรียบคนฉลาดกับเสือเช่น เสือรู้ หมายถึง คนที่มีไหวพริบหรือฉลาด รู้จักเอาตัวรอด   เสือเฒ่าจำศีล หมายถึง คนที่มีท่าสงบเสงี่ยม แต่มีเล่ห์เหลี่ยมมาก เสือลากหาง หมายถึง คนที่ทำท่าเชื่องซึม เป็นกลอุบายให้ผู้อื่นตายใจ แล้วจะเข้าทำการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ให้ทันรู้ตัว  ฯลฯ

เสือโคร่งขาว


เสือโคร่งขาวไม่ใช่เสือโคร่งเผือกและไม่ใช่สายพันธุ์ย่อยเสือ(8ชนิด)
   เสือโคร่งเผือกจะขาวทั้งตัวไม่มีลายสีเทาหรือดำสลับ

   เสือโคร่งขาว เป็นเสือโคร่งสายพันธุ์เบงกอล มีสีขาวเพราะเกิดจากการผสมพันธุ์ของพ่อแม่ที่มีความผิดปกติของยีนที่ควบคุมส
   เสือโคร่งขาว ตาจะมีสีฟ้าจมูกมีสีชมพู ขนมีมีครีมออกสีขาวและตรงริ้วลายจะมีสีออกน้ำตาล
   เสือโคร่งขาวเกิดขึ้นยากมากในสภาพธรรมชาติ ปัจจุบันจะเห็นเสือโคร่งขาว เฉพาะในสวนสัตว์

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Panthera tigris

ขนาด    หัวถึงลำตัว   168 - 227 เซนติเมตร
              หาง              94 - 118 เซนติเมตร
              น้ำหนัก        180 - 245 กิโลกรัม

รูปร่างลักษณะ
เสือโคร่งเป็นเสือขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเสือ ลำตัวมีสีเทาแกมเหลืองหรือน้ำตาลอมเหลือง แต่ละตัวจะมีลายแถบปรากฎบนหลังและด้านข้างของลำตัวต่างกัน ขนใต้ท้อง คาง และคอ เป็นสีขาว ขนเหนือตาสีขาวและมีแถบสีดำ หางมีแถบดำเป็นบั้งๆ ตั้งแต่โคนหางถึงปลายหาง ไม่เคยมีรายงานเสือโคร่งดำ แต่มีรายงานเสือโคร่งเผือก เสือโคร่งตัวผู้ขนาดใหญ่อาจมีขนาดน้ำหนักมากกว่า 300 กิโลกรัม

ถิ่นที่อยู่
มีการกระจายจากแถบไซบีเรียถึงทะเลสาบแคสเปียน อินเดีย เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะสุมาตรา หมู่เกาะชวา และแถบบาหลี แต่ไม่เคยมีรายงานการพบเสือโคร่งบนเกาะบอร์เนียว

พฤติกรรม
เสือโคร่งชอบอาศัยใกล้แหล่งน้ำหรือที่มีร่มเงาให้หลบแสงแดด เพราะมันไม่ชอบอากาศร้อน เสือโคร่งจึงมักอาศัยในป่าทึบอากาศเย็นและใช้พักผ่อนได้ในเวลากลางวัน เสือโคร่งชอบอาบน้ำและว่ายน้ำ ในวันที่มีอากาศร้อน เสือโคร่งใช้เวลาหลายชั่วโมงในแอ่งน้ำ เสือโคร่งไม่ชอบปีนต้นไม้  แต่ก็ปีนได้ ถ้าจำเป็น
         เสือโคร่งออกล่าเหยื่อตอนเย็นและล่าทุกอย่างที่กินได้ ตั้งแต่ปลา เต่า เม่น หรือแม้แต่เสือโคร่งด้วยกันเอง ในประเทศไทย เสือโคร่งชอบล่าหมูป่าและกวางเป็นอาหาร เสือโคร่งจะไล่เหยื่อประมาณ 10-20 เมตรแล้วจึงเข้าตะครุบเหยื่อจากทางด้านหลังหรือด้านข้าง เสือโคร่งเริ่มกินเหยื่อตรงสะโพกก่อน ตามปกติมันต้องการอาหารวันละประมาณ 6-7 กิโลกรัม 
        เสือโคร่งที่อายุมาก เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ถ้าเกิดได้ลองกินคนแล้วอาจติดใจ เพราะสามารถล่าและฆ่าได้ง่าย แต่ตามธรรมชาติ เสือโคร่งไม่ชอบเข้าใกล้คน
         เสือโคร่งชอบอยู่สันโดษ ไม่ค่อยพบว่าอยู่เป็นคู่ ถ้าพบเป็นกลุ่มก็จะเป็นแม่เสือโคร่งและลูกๆ ในฤดูผสมพันธุ์ เสือโคร่งตัวเมียจะส่งเสียงร้องดังและบ่อย เสือโคร่งใช้เวลาตั้งครรภ์ประมาณ 100-105 วัน ออกลูกครั้งละ 1- 5 ตัว แม่เสือโคร่งเลี้ยงลูกประมาณ 2 ปี โดยลูกตัวเมียจะอยู่นานกว่าลูกตัวผู้

8 สายพันธุ์เสือโคร่งที่มีอยู่ทั่วโลก
         
โดยทั่วไปเสือโคร่งในทุกพื้นที่ มีลักษณะรูปร่างและสีขนคล้ายคลึงกัน แต่ในรายละเอียดปลีกย่อยแล้วมีความแตกต่างกันบางประการ จนสามารถแยกกลุ่มประชากรของเสือโคร่งในถิ่นต่างๆ เป็นชนิดย่อย (Subspecies)
  ได้ 8 ชนิด คือ   

 1. Bali tiger (Panthera tigris balica)   สายพันธุ์บาหลี

 2. Javan tiger (Panthera tigris sondaica)  สายพันธุ์ชวา

 3. Caspian tiger (Panthera tigris virgata)  สายพันธุ์แคสเปียน

 4. Indo-chinese tiger (Panthera tigris corbetti) สายพันธุ์อินโด-ไชนีส

 5. Royal Bengal tiger (Panthera tigris tigris)  สายพันธุ์เบงกอล

 6. Siberian tiger (Panthera tigria altaica)  สายพันธุ์ไซบีเรียน

 7. South China tiger (Panthera tegris amoyensis)  สายพันธุ์เซ้าท์ไชน่า

 8. Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae)  สายพันธุ์สุมาตรา

ความแตกต่าง   เสือโคร่งทั้ง 8 ชนิดแตกต่างกันที่ขนาด สี และลักษณะลายเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ Sumatran tiger ขนาดเล็กที่สุดคือ Bali tiger เสือโคร่งซึ่งอยู่ค่อนไปทางตอนเหนือของโลกมีสีอ่อนกว่าชนิดซึ่งอยู่ค่อนมาทางตอนใต้ เช่น Siberian tiger มีสีอ่อนที่สุด Bali tiger มีสีเข้มที่สุด เป็นต้น 
           
เสือโคร่งแต่ละชนิดมีจำนวนเส้นลายแตกต่างกัน เช่น South China tiger และ Indo-chinese tiger มีจำนวนเส้นลายมากขึ้นตามลำดับ Bali tiger Javan tiger และ Sumatran tiger เสือโคร่งทั้ง 3 ชนิดนี้พบอาศัยอยู่บนเกาะและมีลักษณะปลีกย่อยอื่นๆ เช่น ความยาวขน ลักษณะลายที่ปรากฏบนร่างกาย สัดส่วนกะโหลก ฯลฯ ต่างจากเสือโคร่งชนิดอื่นด้วย 
           
ปัจจุบัน Bali tiger Caspian tiger และ Javan tiger ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว สำหรับชนิดของเสือโคร่งในเมืองไทยคือ Indo-chinese tiger

3 สายพันธุ์เสือโคร่งที่สูญพันธุ์แล้ว 

Caspian tiger เคยมีถิ่นที่อยู่บริเวณ อาฟกานิสถาน อิหร่าน ตุรกี มองโกเลีย
และตอนกลางเขตเอเชียของรัสเซีย
สายพันธุ์แคสเปียนนี้ คาดว่า สูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2493

Javan tiger เคยมีถิ่นที่อยู่ในเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย สายพันธุ์ชวานี้
เคยมีคนเห็นครั้งสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. 2515

Bali tiger เคยมีถิ่นที่อยู่ในเกาะบาหลี อินโดนีเซีย ปัจจุบันนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้ว

 

 เสือโคร่งที่ยังเหลืออยู่

 1. Bengal Tiger สายพันธุ์เบงกอล

 2. Indochinese Tiger สายพันธุ์อินโดไชนีส

 3. South China Tiger สายพันธุ์เซ้าท์ไชน่า

 4. Siberian Tiger สายพันธุ์ไซบีเรียน

 5. Sumatran Tiger สายพันธุ์สุมาตรา

1.สายพันธุ์เบงกอล Bengal Tiger
       
แทบจะทั้งหมดของเสือโคร่งสายพันธุ์นี้ มีถิ่นอาศัยในอินเดีย มีบางส่วนอาศัยในเนปาล บลังคลาเทศ ภูฏาณ และตะวันตกของพม่า
เพศผู้ มีความยาว หัวถึงหาง ประมาณ 2.9 เมตร(9.5 ฟุต) หนักประมาณ 220 กก.
เพศเมีย  ยาว 2.5 เมตร (8 ฟุต) หนักประมาณ 140 กก. 

2.สายพันธุ์อินโดไชนีส Indo-chinese Tiger
    
มีถิ่นฐานอยู่ ในป่าเมืองไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียตนาม และทางตอนใต้ของจีน
สายพันธุ์นี้ มีลักษณะคล้ายกับสายพันธุ์เบงกอลมาก แต่จะเล็ก สั้น และสีเข้มกว่า
ริ้วดำบนตัว ก็จะแคบกว่าสายพันธุ์เบงกอล
เพศผู้ มีความยาว หัวถึงหางประมาณ 2.7 เมตร(9 ฟุต) หนักประมาณ 180 กก.
เพศเมีย ยาวประมาณ 2.4 เมตร (8 ฟุต) หนักประมาณ 115 กก.(250ปอนด์)

3. สายพันธุ์เซ้าท์ไชน่า South China
มีถิ่นฐานอยู่ทางภาคกลางและตะวันออกของจีน
ปัจจุบันสายพันธุ์นี้อยู่ในสภาพใกล้สูญพันธุ์มากที่สุด ในบรรดา 5 สายพันธุ์ที่เหลือ
ไม่มีให้เห็นในสภาพป่าธรรมชาติแล้ว ส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่ จะอยู่ในสวนสัตว์ในจีน
เพศผู้ มีความยาวหัวถึงหางประมาณ 2.5 เมตร(8ฟุต) หนักประมาณ 150 กก.
เพศเมีย ยาวประมาณ 2.3 เมตร(7.5 ฟุต) หนักประมาณ 110 กก.

4.สายพันธุ์ไซบีเรียน Siberian Tiger
       
มีถิ่นฐานอยู่ทางตะวันออกของรัสเซียแทบทั้งหมด มีส่วนน้อยมากที่พบทางเหนือ
ของจีนและทางเหนือของเกาหลีเหนือ
  เสือโคร่งสายพันธุ์นี้มีขนาดใหญ่ที่สุด แต่สีและริ้วจะซีดกว่าสายพันธุ์อื่น
ริ้วพาดตัวจะออกสีน้ำตาลมากว่าสีดำและริ้วห่างหรือกว้างกว่าสายพันธุ์อื่น
ขนตรงอกจะขาว มีขนยาวและหนา โดยเฉพาะรอบคอ
เพศผู้ มีความยาวหัวถึงหางประมาณ 3.3 เมตร(10.9ฟุต) หนักประมาณ 300 กก.
เพศเมีย ยาวประมาณ 2.6 เมตร หนักประมาณ 167 กก.

5.สายพันธุ์สุมาตรา Sumatran Tiger
     
พบอยู่เฉพาะเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น 
เป็นสายพันธุ์เสือโคร่งที่เล็กที่สุด และมีสีเข้มมากที่สุด ริ้วสีดำกว้างและชิดกัน 
บางทีริ้วเป็นคู่ ต่างจากสายพันธุ์ไซบีเรียนมาก
เพศผู้ มีความยาวหัวถึงหางประมาณ 2.4 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 120 กก.
เพศมี ยาวประมาณ 2.2 เมตร หนักประมาณ 90 กก.

 Top                     

 

ขอขอบคุณ หนังสือ เสือจ้าวแห่งนักล่า และหนังสืออีกหลายๆเล่ม ที่มีข้อมูลไว้ให้ศึกษา

เสือดาว  เสือลายเมฆ เสือขนาดเล็ก

 


Best view with Microsoft Internet Explorer
Suggestion by E-mail : panthera66@hotmail.com
Copyright © 1999 by Navaphol. All rights reserved.
    Revised: 11 Aug 2005 .